slide4.jpg

Współpraca

Zapraszamy do współpracy samodzielne grupy wykonawczo – montażowe, które zechcą samodzielnie zbudować konstrukcje szkieletową w ramach własnych umów na wykonanie domu.


Budynki projektujemy metodą inżynierii cyfrowej 3D w różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych z poddaszem użytkowym, strychowym lub bez poddasza użytkowego oraz z dachem płaskim, kopertowym i inne rozwiązania konstrukcyjne. Oferujemy zaprojektowanie konstrukcji szkieletowej, sporządzenie dokumentacji rysunkowej szkieletu, wycięcie drewna na konstrukcję z opisanymi wymiarami i oznaczeniami poszczególnych ścian budynku wykonanych na etapie produkcji prefabrykowanej.

Tak wycięty i spakowany na paletach szkielet budynku przygotowany jest do załadunku na samochód i transportu na plac budowy. Przewieziony szkielet budynku na budowę, odbiorca zobowiązany jest w dniu i godzinie dostarczenia towaru do zapewnić rozładunek wózkiem widłowym, ciągnikiem lub koparkospycharką wyposażoną w widły rozładunkowe.

Prefabrykowana konstrukcja szkieletowa wycięta na wymiar i odpowiednio opisana (każdy element ma opisaną długość i opis do której ścianki jest przeznaczony), umożliwia sprawne zmontowanie szkieletu i ustawienie budynku w bardzo krótkim czasie, gdyż dokumentacja rysunkowa bezbłędnie i szybko poprowadzi prace montażowe.

Zapewniamy hurtowe ceny drewna konstrukcyjnego C-24.